ترکیه در بحیره سیاه 135 میلیارد متر مکعب گاز کشف کرد

ترکیه در بحیره سیاه 135 میلیارد متر مکعب گاز کشف کرد


برچسب ها: گاز , ترکیه