استقبال دونالد توسک از اردوغان

رئیس شورای اتحادیه اروپا؛ ازرجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه دربروکسل استقبال کرد