استاد ترک از ایالات متحده امریکا جایزه جسارت و لیاقت بدست آورد

.

استاد ترک از ایالات متحده امریکا جایزه جسارت و لیاقت بدست آورد.

سادات اوزکان استاد ترک، با مطرح کردن، پیگیری و مبارزات خستگی ناپذیرش برای برملا شدن حادثه جنایت بار تجاوز جنسی در ولایت ازمیر ترکیه، مستحق به دریافت "جایزه بین المللی جسارت زنان" شناخته شد.