عملیات سپر بهار سد راه دولت تروریستی که در تلاش اند تا در مرزهایمان تشکیل نمایند شد

عملیات سپر بهار سد راه دولت تروریستی که در تلاش اند تا در مرزهایمان تشکیل نمایند شد

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد: با عملیات سپر بهار سد راه دولت تروریستی که در تلاش اند تا در مرزهایمان تشکیل نمایند و تراژدی انسانی خواهیم شد.