مسابقه پولو با فیلها در تایلند

مسابقه پولو با فیلها در تایلند

مسابقه کپ قهرمانی شاهی پولو با فیلها در باکوک پایتخت تایلند با مراسم ویژه سال 2017 افتتاح شد