کوه نمرود با 2150 متر ارتفاع در ساعات طلوع آفتاب

کوه نمرود با 2150 متر ارتفاع در ساعات طلوع آفتاب، لحظات بسیار زیبا و به یاد ماندنی برای گردشگران تقدیم می کند