یک تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک تسلیم نیرو های امنیتی تورکیه شد

این مطلب را وزارت امور داخله تورکیه اظهار داشت

1914453
یک تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک تسلیم نیرو های امنیتی تورکیه شد

وزارت امور داخله تورکیه طی بیانیه‌ای از ادامه تلاش‌های اداره کل پلیس و فرماندهی ژاندارمری برای اقناع اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک به ترک این گروه خبر داده و اعلام کرد که در این چارچوب یکی دیگر از اعضای این گروه با فرار از چنگ پ.ک.ک، تسلیم نیروهای امنیتی شد.

این فرد در سال‌‌ 1995 به پ.ک.ک پیوسته و در سوریه و عراق به‌عنوان عضو این گروه تروریستی فعالیت داشت.

بدین ترتیب شمار تروریست‌هایی که از آغاز سال جاری از طریق اقناع تسلیم نیروهای امنیتی کشور شده‌اند، به 117 نفر رسید.اخبار مربوطه