وزیر امور خارجه اتریش وارد تورکیه شد

وی با وزیر امور داخله تورکیه ملاقات کرد

2139333
وزیر امور خارجه اتریش وارد تورکیه شد

الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش وار تورکیه شد. 

علی ییرلی قایه وزیر امور داخله جمهوری تورکیه, با الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش ملاقات نمود. 

این ملاقات در انقره در وزارت امور داخله تورکیه پشت درهای بسته صورت گرفت. 

ییرلی قایه, در پیام که از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت چنین نوشت: نسبت سفر محترم الکساندر شالنبرگ و هیئت همراه شان اظهار سپاس میکنم. اخبار مربوطه