وزیر امور خارجه تورکیه با همتای کانادایی خود ملاقات خواهد کرد

این ملاقات در انقره صورت خواهد گرفت

2139423
وزیر امور خارجه تورکیه با همتای کانادایی خود ملاقات خواهد کرد

ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا طی یک سفر دو روزه فردا وارد تورکیه خواهد شد. 

براساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری تورکیه, خاقان فیدان وزیر امور خارجه این کشور با همتای کانادایی خود ملاقات خواهد نمود. 

در این ملاقات, در مورد روابط دو کشور, وضعیت در غزه و مسائل منطقوی بحث صورت خواهد گرفت. اخبار مربوطه