بیش از  120 میلیون و  114 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1739868
بیش از  120 میلیون و  114 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 213 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  350 هزار 385 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 21 هزار و 655 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 20 هزار و 7 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 120 میلیون و 114 هزار و 498 دوز رسیده است.اخبار مربوطه