موجودیت ۲۰۱ مورد ابتلا ویروس زیکا در پورتوریکو

۲۰۱ واقعه یی ابتلا به ویروس زیکا درپورتوریکو تایید شد

449355
موجودیت ۲۰۱ مورد ابتلا ویروس زیکا در پورتوریکو

موجودیت ۲۰۱ مورد ابتلا ویروس زیکا در پورتوریکو

۲۰۱ واقعه یی ابتلا به ویروس زیکا درپورتوریکو تایید شد

وزارت صحت عامه اینکشور اعلام داشته، ۲۰۱ تن منجمله ۲۱ زن باردار مبتلا به ویروس زیکا هستند .

مقامات وزارت صحت عامه همچنین پیش بینی میکنند که هزاران زن بارداردراینکشور با ریسک ابتلا به این ویروس مواجه هستند.

۲۰ فیصد جمعیت کشور ۳.۵ میلیون نفری با خطر ابتلا به ویروس زیکا روبرو هستند.اخبار مربوطه