نخستین گام عربستان برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای

کابینه دولت عربستان سعودی تصمیم گرفت به صفت «شریک گفت‌و‌گو» به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد

1967109
نخستین گام عربستان برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای

کابینه دولت عربستان سعودی تصمیم گرفت به صفت «شریک گفت‌و‌گو» به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد.

خبرگزاری دولتی عربستان «اس‌پی‌ای» از موافقت کابینه این کشور با پیشنهاد پیوستن به سازمان همکاری شانگهای به صفت «شریک گفت‌و‌گو» خبر داد.

وضعیت شریک گفت‌و‌گو مرحله اولیه و گام مقدماتی برای کسب عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود.

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در دسامبر 2022 از ریاض، پایتخت عرابستان سعودی بازدید کرده و در چارچوب این بازدید میان دو کشور توافق همکاری راه‌بردی جامع امضا شده بود.اخبار مربوطه