برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تورکیه و امارات در ابوظبی

پنجاهمین سالگردروابط دیپلماتیک بین تورکیه وامارات متحده عربی طی مراسمی درابوظبی تجلیل شد

1964300
برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تورکیه و امارات در ابوظبی

پنجاهمین سالگردروابط دیپلماتیک بین تورکیه وامارات متحده عربی طی مراسمی درابوظبی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی«WAM»، بمناسبت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک بین تورکیه و امارات، مراسمی در ابوظبی پایتخت این کشور برگزار شد.

آکادمی دیپلماتیک انورقرقاش درابوظبی میزبان  این نشست با موضوع «روابط تورکیه و امارات متحده عربی: راهی به سوی آینده‌ای استراتژیک» بود.

در این نشست که به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دوکشوربرگزارشد، توگای تونچرسفیرتورکیه درابوظبی، سعید ثانی الظاهری سفیرامارات درانقره، احمد اویسال رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه و محمد ابراهیم الظاهری معاون آکادمی دیپلماسی انور قرقاش حضور داشتند.

در این نشست که روند روابط دیپلماتیک 50 ساله ای تورکیه و امارات از مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بر اهمیت 27 قرارداد امضا شده بین دو کشور در 2 سال اخیر تاکید شد.

همچنین فرصت‌هایی برای کشف افق‌های جدید در راستاس تقویت روابط دوجانبه و اتخاذ یک استراتژی آینده نگر نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین تاکید شد که هدف مشارکت اقتصادی همه جانبه دوکشورایجاد 125 هزار فرصت شغلی در 10 سال آینده در دو کشور است و در این زمینه دستاوردهای بزرگی حاصل خواهد شد.

توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع تورکیه و امارات متحده عربی که درتاریخ سوم مارچ بین دو کشور امضا شد، حدود 25 هزار فرصت شغلی در امارات و 100 هزار فرصت شغلی در اقتصاد تورکیه ایجاد می‌کند.اخبار مربوطه