نشست کمیته مشترک 5+5 در لیبیا

کمیته مشترک نظامی 5+5 متشکل ازاردوبه رهبری سازمان ملل ونیروهای خلیفه حفترموضوعات زیادی ازجمله آتش‌بس را مورد بحث و بررسی قرار دادند

1933228
نشست کمیته مشترک 5+5 در لیبیا

کمیته مشترک نظامی 5+5 متشکل ازاردوی تحت رهبری سازمان ملل متحدونیروهای خلیفه حفتر، رهبر نیروهای مسلح در شرق کشور، موضوعات زیادی از جمله آتش‌بس را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

سرلشکرخالد المحجوب، رئیس اداره هدایت معنوی نیروهای شرق لیبیا به رهبری حفتر، دربیانیه‌ای اعلام کرد که کمیته مشترک نظامی با حضور عبدالله باتیلی، فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبیا، نشستی را در شهرسرت برگزار کرد.

براساس این بیانیه، دراین دیدار، مواد توافقنامه آتش‌بس امضا شده درژنوسوئیس بین طرف‌های لیبیایی درسال 2020 وهمچنین فعالیت ناظران بین‌المللی ومحلی درموردتوافق، موردبحث وبررسی قرار گرفت.

در این نشست موضوعات یکپارچه سازی نهادهای نظامی درکشورزییک سقف و اخراج سربازان خارجی و مزدور از کشور نیز ارزیابی شد. 

کمیته مشترک نظامی 5+5 در 15 جون در قاهره، پایتخت مصر تشکیل جلسه داد.اخبار مربوطه