هشتاد و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان پولیس بین‌المللی (اینتر پول) به پایان رسید

در پایان این نشست سه روزه، محمد آقتاش رئیس پولیس از کیم جونگ یانگ مدیر عمومی قبلی و نمایندگانی که پست خود را تحویل دادند، تشکر کرد

1739256
هشتاد و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان پولیس بین‌المللی (اینتر پول) به پایان رسید

در پایان این نشست سه روزه، محمد آقتاش رئیس پولیس از کیم جونگ یانگ مدیر عمومی قبلی و نمایندگانی که پست خود را تحویل دادند، تشکر کرد

هشتاد و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان پولیس بین‌المللی (اینتر پول) که در آن مدیر عمومی، معاونان و نمایندگان جدید مشخص شدند، به کار خود پایان داد.

وی گفت: من به احمد ناصر الرئیسی رئیس جدید اینتر پول، از امارات متحده عربی و اعضای کمیته اجرایی تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم.

آقتاش برای سلجوق سوگل، رئیس اداره اینتر پول ریاست عمومی امنیت، که به صفت نماینده قاره اروپا اینتر پول انتخاب شد، آرزوی موفقیت کرد و گفت معتقد است هر تصمیمی که در مجمع عمومی اتخاذ شود به اطمینان بخش کردن جهان کمک خواهد کرد. 

کیم جونگ یانگ، رئیس سابق اینترپول نیزازاستقبال گرم مقامات تورکیه ومیزبانی ازاین مراسم تشکر کرد.

اوگفت: برای من افتخار بزرگی بود که برای آخرین بار ریاست این مجمع عمومی در ولایت استانبول  را بر عهده گرفتم.

پس از سخنرانی‌ها، نشان سازمان اینتر پول توسط محمد آقتاش، رئیس پولیس، به سوبود جیسوال، مدیر دفتر مرکزی تحقیقات هند، که مجمع عمومی بعدی در آنجا برگزار خواهد شد، تحویل داده شد.اخبار مربوطه