برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در اسرائیل

این چهارمین بار است که مردم اسرائیل در طول دو سال اخیر بر سر صندوق‌های رای می‌روند

1606652
برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در اسرائیل

این چهارمین بار است که مردم اسرائیل در طول دو سال اخیر بر سر صندوق‌های رای می‌روند

مردم اسرائیل برای چهارمین باردر طول دوسال اخیربرای استفاده ازآرای خود درانتخابات زودهنگام بر سر صندوق‌های رای حضور یافتند. 

بیش از 6 میلیون و 300 هزار رای دهنده در انتخابات عمومی برای تعیین نمایندگان 120 عضوی مجلس اسرائیل بر سر صندوق‌های رای رفتند.

در این انتخابات که بعلت شیوع ویروس کوویدـ19 تحت تدابیر صحی ترتیب می‌یابد، امور رای دهی  ساعت 7 صبح آغاز شد و تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت.

انتظار میرود  نتایج غیررسمی انتخابات عمومی اسرائیل فردا اعلام شود.  اخبار مربوطه