حمله نظامیان یونان به مهاجرانی که در مرز فوتبال بازی می‌کردند

نیروهای یونان به گروهی ازپناهجویانی که در مرز اینکشور فوتبال بازی می‌کردند، حمله کردند.

1382924
حمله نظامیان یونان به مهاجرانی که در مرز فوتبال بازی می‌کردند

نیروهای یونان به گروهی ازپناهجویانی که در مرز اینکشور فوتبال بازی می‌کردند، حمله کردند.

مرزبانان یونان به گروهی از پناهجویان که در زمین خالی در مرز این کشور فوتبال بازی می‌کردند، با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور حمله کردند.

نیروهای مرزی تورکیه نیز به این اقدام مرزبانان یونان پاسخ متقابل داده و به سمت آنها گاز اشک‌آور فیر کردند. واحد‌های مرزی یونان بلا فاصله پس از این واکنش نیروهای تورکیه سریعا مواضع خود را ترک کردند.

گفتنی است مقامات تورکیه قبلا اعلام کرده بودند که در صورت استفاده نیروهای یونان ازگاز اشک‌آورعلیه زنان واطفال درنقطه صفرمرزی دوکشور٬ واحد‌های مرزی تورکیه به این نیروها پاسخ بالمثل خواهند داد.اخبار مربوطه