اردوغان با عباس صحبت تلفنی انجام داد

در این صحبت روی مبارزه علیه کرونا بحث صورت گرفت

1382772
اردوغان با عباس صحبت تلفنی انجام داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با محمود عباس رئیس دولت فلسطین مکالمه تفنی انجام داد.

اردوغان و عباس در این گفتگو روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای را مورد بررسی قرار دادند.

اردوغان اظهار داشت، یاری ترکیه به فلسطین در مورد مبارزه با ویروس جدید کرونا ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه