بمباران مناطق مسکونی توسط روسیه

در این حملات 9 غیر نظامی کشته، شمار زیادی نیز مجروح شدند

1370933
بمباران مناطق مسکونی توسط روسیه

در این حملات 9 غیر نظامی کشته، شمار زیادی نیز مجروح شدند

در نتیجه حمله طیاره های جنگی روسیه به منطقه فوعه از توابع ایدلیب سوریه ییه 9 غیر نظامی کشته شدند.

طیاره های جنگی روسیه در طول روز خطوط جبهه و برخی مناطق مسکونی در ایدلیب را بمباران کرد.

بر اساس گزارشات اولیه منتشر شده از سوی منابع دفاع غیر نظامی، در این حملات 9 غیر نظامی کشته، شمار زیادی نیز مجروح شدند.اخبار مربوطه