ارسال 80 تریلر حامل تجهیزات لوژیستیکی از سوی آمریکا به شمال سوریه

ایالات متحده آمریکا به منطقه تحت اشغال سازمان تروریستی و تجزیه طلب ی پ گ / پ ک ک در سوریه، تجهیزات لوژیستیکی ارسال کرد

ارسال 80 تریلر حامل تجهیزات لوژیستیکی از سوی آمریکا به شمال سوریه

ایالات متحده آمریکا به منطقه تحت اشغال سازمان تروریستی و تجزیه طلب ی پ گ / پ ک ک در سوریه، تجهیزات لوژیستیکی ارسال کرد

کاروان متشکل از 80 تریلر که از سوی عناصر نظامی آمریکا در عراق ارسال شده، حدود ساعت 21 از گذرگاه مرزی سیملکای سوریه عبور کرد

صندوق تریلر ها که به سوی مناطق تحت اشغال سازمان تروریستی و تجزیه طلب ی پ گ / پ ک ک در حرکت است، بسته بوده و در برخی از تریلر های باز، بلاک های کانکریتی و پیکپ های 4X4 مشاهده شد

بدین ترتیب شمار تریلر هایی که در طول یک هفته اخیر از سوی آمریکا به شمال سوریه ارسال شده به بیش از 600 رسید

آمریکا که به بهانه مبارزه با سازمان تروریستی داعش از سال 2015 تاکنون از سازمان ی پ گ / پ ک ک حمایت نظامی میکند، در حال حاضر در سوریه نزدیک به دو هزار پرسونل در 18 پایگاه و نقطه نظامی دارد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به آمریکا هشدار داده بود که آمریکا با ارسال ده ها هزار تریلر حامل اسلحه به سازمان تروریستی و تجزیه طلب ی پ گ / پ ک ک در سوریه، روابط اتحاد را خدشه دار میکنداخبار مربوطه