ارزش یابی دوباره لیره ترک

رئیس اتاق تجاریت ولایت دنیزلی ترکیه گفت که ثبات به واحد پول کشور بازگشته است

ارزش یابی دوباره  لیره ترک

 

رئیس اتاق تجاریت ولایت دنیزلی ترکیه گفت که ثبات به واحد پول کشور بازگشته است

اوغوراردوغان رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت دنیزلی با بیان اینکه ثبات قیمت به لیره ترکیه بازگشته، دلیل این راافزایش میزان صادرات کشوردرماه های جنوری و فبروری اعلام کرد.

اردوغان گفت: در ماه فبروری شاهد بازگشت ثبات به ارزش لیره ترکیه که دارای نوساناتی در برابر ارزهای خارجی بود، هستیم. تحول مثبت دیگر نیز افزایش دوباره میزان صادرات است.اخبار مربوطه