وزیر مالیه تورکیه وارد قطر شد

وی با مسئولین ملاقات خواهد نمود

2139889
وزیر مالیه تورکیه وارد قطر شد

محمد شمشک وزیر خزانه داری و مالیه جمهوری تورکیه طی یک سفر دو روزه جهت اشتراک در نشست اقتصادی قطر وارد این کشور شد. 

وی دیروز پس سخنرانی در محفل زیر عنوان "تورکیه: پیش رفتن در ایکوسیستم اروپا"  در مرکز مطالعات بنام بروگل بلجیم وارد قطر گردید. 

محمد شمشک, در دوحه در چوکات نشست اقتصادی قطر در طول مدت دو روز با مسئولین ملاقات خواهد نمود. 

شمشک در این چهارچوب در نشست زیر عنوان "ایجاد اقتصاد های رقابتی" سخنرانی نموده و در جلسات سرمایه گذاری نیز اشتراک خواهد کرد. 

از سوی دیگر, شمشک با وزرای اشتراک کننده این نشست نیز ملاقات خواهد نمود.   اخبار مربوطه