برج گالاتا سرای در استانبول به روی بازدید کننده گان باز شد

این برج از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تورکیه باسازی گردید

2144716
برج گالاتا سرای در استانبول به روی بازدید کننده گان باز شد

برج گالاتا سرای در ولایت استانبول تورکیه پس از باز سازی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور به روی بازدید کننده گان باز شد. 

پروسه بازدید از این برج که با استفاده از تکنالوژی مدرن تحت رهبری اکادمسین ها باز سازی و در مقابل زلزله به حالت مقاوم در آورده شده و دیوار برونی آن ترمیم شد آغاز گردید. 

بالکن برج مذکور واقع در منزل هشتم امکان عکس برداری از شهر بزرگ استانبول را برای بازدید کننده گان داخلی و خارجی که علاقه مندی زیادی به بازدید از این برج دارند تامین میکند. 

در منزل ششم, جوانان با خانواده های شان در بازی ویدیویی بنام "استانبول را دریابید" اشتراک می نمایند. در منزل دوم این برج نیز امکان تجربه سمبولیک پرواز احمد چلبی عالم تورک در عصر 17 موجود است. 

این برج 674 ساله, در 23 فبروری, نسبت آغاز پروسه ترمیم دیوار برونی و بلند بردن مقاومت آن در مقابل زلزله به روی بازدید کننده گان بسته شده بود. اخبار مربوطه