آواز خوانی بلینکن در اوکراین

وی وارد اوکراین شد

2139678
آواز خوانی بلینکن در اوکراین

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در جریان سفر خود به اوکراین که در حال جنگ با روسیه میباشد در یک کلوپ آواز خوانی کرد. 

بلینکن در این سفر در شهر کیف پایتخت اوکراین در صحنه ظاهر شده گیتار نواخت و آواز خواند. 

وی در جنگ با روسیه که از ماه فبروری سال 2022 میلادی بدینسو ادامه دارد اوکراین را مورد حمایت قرار میدهد. اخبار مربوطه