رعایت فاصله اجتماعی تا اواسط سال 2022 ادامه خواهد داشت

در این فعالیت شبیه سازی همچنین اعلام شد که رعایت فاصله اجتماعی به شکلی پیوسته، سیستم مقاومت بدن را تضعیف کرده و این روشی نادرست خواهد بود

1399740
رعایت فاصله اجتماعی تا اواسط سال 2022 ادامه خواهد داشت

در این فعالیت شبیه سازی همچنین اعلام شد که رعایت فاصله اجتماعی به شکلی پیوسته، سیستم مقاومت بدن را تضعیف کرده و این روشی نادرست خواهد بود

از نظر دانشمندان، رعایت فاصله اجتماعی تا اواسط سال 2022 باید ادامه داشته باشد.

در نتیجه یکی از تحقیقاتی که در ایالات متحده امریکا انجام گردیده است، مشخص شد که رعایت فاصله اجتماعی به دلیل شیوع کرونا ویروس نوع جدید به شکل دوره ای باید تا سال 2022 ادامه یابد.

دانشمندان دانشگاه هاروارد یک شبیه سازی کمپیوتری در رابطه با روند مرض تهیه نموده و جزئیات این فعالیت را در مجله Science منتشر نمودند.

این دانشمندان با فرض اینکه مرض در ماههای سرد سال بیشتر شیوع می یابد، به اهمیت رعایت فاصله اجتماعی تا سال 2022 به شکل دوره ای برای جلوگیری از پر شدن شفاخانه ها اشاره کرده و اعلام داشتند که تنها یک بار تجرید و قرنطینه، جلوی شیوع این مرض را نخواهد گرفت.

در این فعالیت شبیه سازی همچنین اعلام شد که رعایت فاصله اجتماعی به شکلی پیوسته، سیستم مقاومت بدن را تضعیف کرده و این روشی نادرست خواهد بود.

تعداد ابتلا به کروناویروس نوع جدید در سرتاسر دنیا از 2 میلیون تن گذشته و امریکا نیز به عنوان کشوری که بیشترین تعداد ابتلا یعنی 614 هزار و 246 تن مبتلا را دارد، ثبت شده است.اخبار مربوطه