تورکیه گه خاص بیر تاش حقیده قیسقه معلومات

اوشبو تاش تورکیه نینگ ایسکی شهر ولایتی گه خاص

2064442
تورکیه گه خاص بیر تاش حقیده قیسقه معلومات

تورکیه گه خاص بیر تاش حقیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ ایچکی انادولو منطقه سیده جایلشگن ایسکی شهر ولایتی گه خاص لوله تاشی, ایسکی شهر صنایع اتاق لری نینگ طلبی گه بناً میلادی 1999- ییلده تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلدی. علمی آتی spiolit بولگن لوله تاشی عموماً آلیب قره گنده آق رنگ گه ایگه بولیب کیچیک کوز لری بولگن بیر منرال توری دن عبارت.  ساختاری جهتی دن قول بیلن بیزه تیلیشی قولای ایکن لیگی سببلی اوتمیشدن بیری اینیقسه ایسده لیک بویوم لرنینگ تولیدیده لوله تاشی دن استفاده ایتیلماقده.  بیله زیک و تسبیح کبی نرسه لرنینگ تولیدیده ترجیح ایتیلیاتگن لوله تاشی, استفاده ایتیلمسدن آلدین اقتصادی ارزشی نینگ انیقله نیشی اوچون بیر نیچه باسقیچدن اوتکزیله دی.  قاقیش و پارله تیش کبی 11 فرقلی مرحله دن اوتکزیلیشی آرتیدن قول صنعت لری استاد لری نینگ قولی گه ییتیب باره دیگن لوله تاشی پارچه لری, خواهلنگن موتیف لرنی تاشیدیگن شکلده بیزه له تیله دی.  کیچیک کیچیک کوزگینه لری بولگن لوله تاشی محصولاتی, آق رنگی, یانمس لیگی, سوو و نیکوتین نی ایمیش کبی خصوصیت لری باعث کوپلب کیشی لر تامانیدن ترجیح ایتیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر