تی آر تی رادیو

رادیو

بیلیم و تکنالوژی ینگی لیکلرنینگ اولکه میزگه کیچ کیلگنیدن هر دایم شکایت قیلیب تورگن میز...رادیوچیلیک نقطه نظردن وضعیت عکسینچه بولگن. تورکیه جمعیتی نینگ رادیودارلیک جریانی دنیا جمعیتی بیلن بیرگه لیکده 1927- ییلی 6 می ده باشله دی. 1964- ییلی 1 می ده TRT نینگ قوریلیشی بیلن ینگی بیر جریان یشندی. بوگون TRT رادیولری 5 ملی، 5 منطقوی، 3 محلی و 5 خلق ارا رادیو کانالی بیلن عاموی رادیوچیلیک مسؤلیتی، بی طرف و اصولی یایین چیلیک مفکوره سی، توغری و گوزه ل تورکچه سی، خبر، معلومات، تربیه لش، مدنیت، موزیک، اویین – کولگی محتواسی بیلن؛ اولکه نینگ برچه نقطه سیگه، جمعیت نینگ تورلی طبقه سیگه خطاب قیلماقده دیر.

TRT RADYO 1

TRT رادیو 1 تربیه لش، مدنیت، خبر... بیلگی و اورگنیش گه ضرورتی بولگن هر کیم اوچون... بیلیم، صنعت، ادبیات، تیاتر، سپورت، اطراف، اقتصاد، هنری ینگی لیکلر... حیات بیلن علاقه لی هر نرسه...توغری، بی طرف، سریع خبرچیلیک...تورکیه نینگ هر جاییده، ماهواره دن و انترنیت ارقه لی دنیا مقیاسیده... TRT 1927 – ییلیدن بیری بوگونگچه... رادیونگیز بولگن هر جایده...

TRT FM

TRT FM  سرداش، دویت، یولداشینگیز... جانلی و کوچلی یایین چیلیک مفکوره سی، اشوله لر، اینگ کوپ درخواست بولگنلر... تورکیه نینگ هر جاییده، ماهواره دن و انترنیت ارقه لی دنیا مقیاسیده... TRT FM  اوزاقلرنی یقین قیلگن رادیو.

TRT RADYO 3

TRT رادیو 3  Elvis Presley، Joan Baez، Frank Sinatra، Tchaikowsky،,Mozart، Sara Vaughanگچه بارگن موزیک نینگ تاب لری... کلاسیک مودرن نینگ ترکیبی... تورکیه نینگ هر جاییده، ماهواره دن و انترنیت ارقه لی دنیا مقیاسیده...

TRT NAĞME

TRT نغمه TRT آرشیفیدن تاب اثرلر ینگی بندلر... گروپلر، تینگلاوچی ایستکلریف جانلی یایینلر بیلن تورک صنعت موزیکی نینگ تینگ سیز نغمه لری... تورکیه نینگ هر جاییده، ماهواره دن و انترنیت ارقه لی دنیا مقیاسیده...

TRT TÜRKÜ

تورکو ایتیملر، توره لر، سازلر، قیغوریب لر... یورتدن سیس لر، خلق قوشیقچیلری، اماتور گروهلر... استادلردن شاگردلرگه ییتیب کیلگن تاریخی میراث... تورکیه نینگ هر جاییده، ماهواره دن و انترنیت ارقه لی دنیا مقیاسیده...

TRT MEMLEKETİM FM

TRT مملکتیم FM حیاتنی کولدیرگن آنلرنی، کوچ جریانلری، موفقیت حکایه لری، اولکه میزنینگ ارزشلری، دنیانینگ تورلی جایلریده گی بیز بیزگه اوخشه یمیز حال – احوالیمیز و همده کوپگینه موزیک... یاشلر و یاشلیگینی قولدن بیرمه گنلر اوچون موزیک و صحبت، TRT مملکتیم FM ده  ... TRT مملکتیم FM ، انترنیت، ماهواره و کیبل ده، داخل هفته هر کون تورکیه وقتی بیلن ساعت 09:00-18:00 آره سیده یایین بیره دی... سیز خواهله گن بیر اشوله نی ایشیتیش، سیز سیوگن بیر کیشی گه تحفه قیلیش ویا تویغو توشونچه لرینگیزنی شریک قیلماقچی بولسنگیز، تورکیه نینگ مست سیسی TRT مملکتیم FM  سیزگه جوده یقین...

TRT TSR

TRT TSR  (تورکیه نینگ سیسی رادیوسی) چیت ایلده گی یورتداشلریمیز و قرینداشلریمیزگه قره ته 24 ساعت نشرات... تورلی ایچکی و تشقی موضوعلرده تورکیه نینگ فکرلرینی انعکاس بیریب تورگن؛ اولکه میزنی معرفی قیلیش گه حصه قوشگن "تورکیه نینگ سیسی رادیوسی" (TSR) بوگون 37 تیلده نشرات بیریب تورگن.

TRT ANTALYA

TRT انتالیا رادیوسی 1962 ییلیدن بوگونگچه... آق دینگیزنینگ رنگ لری، موزیکی، مدنیتی و عنعنه لری... داخل هفته 10:00 – 12:00 آخر هفته 10:00 – 12:30 آره سی منطقوی یایین بیلن آق دینگیزده، 13:00 دن کیین بیر ساعت بوییچه TRT تورکو کانالیده، تورکیه ده و دنیاده...

TRT ÇUKUROVA

TRT چقور اوا رادیوسی 1968 – ییلیدن بوگونگچه... توروسلر (بوزوق) نینگ هواسی، حیاتی، محلی ارزشلری... داخل هفته 10:00 – 12:00 آخر هفته 10:00 – 12:30 آره سی منطقوی یایین بیلن چقور اواده، 16:00 دن باشلب بیر ساعت گچه TRT تورکو کانالیده، تورکیه ده و دنیاده.

TRT RADYO GAP

TRT گاپ دیار بکر رادیوسی 1964 – ییلدن بوگونگچه... جنوب – شرق اناطولی مدنیتی، منطقه نینگ سیسی، فولکلوری... داخل هفته 10:00 – 12:00 آخر هفته 10:00 – 12:30 آره سی منطقوی یایین بیلن گاپ منطقه سیده 15:00 دن باشلب بیر ساعت گچه TRT تورکو کانالیده، تورکیه ده و دنیاده.

TRT TRABZON

TRT ترابزون رادیوسی... یشیل لیگی، فصلی، کمانی بیلن قاره دینگیز... داخل هفته 10:00 – 12:00 آخر هفته 10:00 – 12:30 آره سی منطقوی یایین بیلن قاره دینگیز منطقه سیده 14:00 دن باشلب بیر ساعت گچه TRT تورکو کانالیده، تورکیه ده و دنیاده.

TRT ERZURUM

TRT ایرزوروم رادیوسی 1960 دن بوگونچه... قوشیق لری، فولکلوری بیلن شرقی اناطولی... داخل هفته 10:00 – 12:00 آخر هفته 10:00 – 12:30 آره سی منطقوی یایین بیلن شرقی اناطولی منطقه سیده 17:00 دن باشلب بیر ساعت گچه TRT تورکو کانالیده، تورکیه ده و دنیاده.

KENT RADYO ANKARA

TRT کینت رادیو انقره منطقه بیلن علاقه لی هر نرسه... منطقه دن خبردار بولیش اوچون، کینت نینگ عشقی تامان کیلینگ... TRT کینت رادیو انقره FM 105.6 فرکانسده انقره ده.

KENT RADYO İSTANBUL

TRT کینت رادیو استانبول منطقه بیلن علاقه لی هر نرسه... منطقه دن خبردار بولیش اوچون، کینت نینگ عشقی تامان کیلینگ... TRT کینت رادیو استانبول FM 106.6 فرکانسده استانبولده.

KENT RADYO İZMİR

TRT کینت رادیو ازمیر منطقه بیلن علاقه لی هر نرسه... منطقه دن خبردار بولیش اوچون، کینت نینگ عشقی تامان کیلینگ... TRT کینت رادیو ازمیر FM 99.1 فرکانسده ازمیرده.

Radyo 6

TRT رادیو کردی اولکه میزنینگ بیرلیک و همجهت لیگی گه حصه قوشیش اماجی بولگن، مودن تیزیمده گی یایین مفکوره سی بیلن هر یاش تینگلاوچی نینگ علاقه سیگه ماس کردچه رادیو کانالی... 2009 – ییلی 1 می تاریخیده نشرات گه باشله گن رادیو 6، جنوب – شرق اناطولی منطقه سیگه سیسینی ییتیشتیره دی. منطقه خلقی بیلن دولت اورته سیده گی مناسبت گه حصه قوشرکن، تورکیه نینگ خلق ارا علاقه لریگه هم مثبت تأثیر قالدیره دی.

TRT RADYO HABER

TRT رادیو خبر اولکه نینگ تورلی طبقه سیگه قره ته خبر، خبر پروگرامی، هوا و یول وضعیتی، مدنی و صنعتی فعالیتلر... خلق نینگ سالم خبر آلیشی اوچون توغری، بی طرف، سریع خبرچیلیک...