فریکانس لر

فریکانس لر

ستلایت فریکانس

TRT-VOTWORLD

ستلایتفریکانسپولارایزیشنسمبولFEC
Türksat 4A غرب 42ºE / ترکیه - اوروپا11.958 V 27500 5/6
Türksat شرق 42ºE / ترکیه - اورته آسیا11.096 H 30000 5/6
Hotbird (13ºE)11.034 V 27500 3/4
Galaxy 19 (263°E)11.960 V 22000 3/4
 

ستلایت فریکانسلری

TRT-VOTWEST

ستلایت نینگ آتیفریکانسپولارایزیشنسمبولFEC
Türksat 4A غرب 42ºE / ترکیه - اوروپا11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A شرق 42ºE / ترکیه - اورته آسیا11.096 H 30000 5/6
 

ستلایت فریکانس لری

TRT-VOTEAST

ستلایت نینگ آتیفریکانسپولارایزیشنسمبولFEC
Türksat 4A غرب 42ºE / ترکیه - اوروپا11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A شرق 42ºE / ترکیه - اورته آسیا11.096 H 30000 5/6

 

trtvotworld-satellite-coverage-area