تی آر تی تلویزیون

تلویزیون

 

کوپلب ملی و منطقوی تلویزیون لرنینگ موجود بولگن بیر شرایطده, ترکیه و دنیا گه "توغری و طرفسیز" خبر ترقه تیتگن تی آر تی, تعلیم و تربیه, فرهنگ, حجتلی فلم, درامه, سپورت, موزیک و تفریحی برنامه لری بیلن ترکیه نینگ 99 فایزلیک قسمی و دنیا گه ییتیب باریب, برچه انسان لر نینگ ذوقی گه اویغون نشرات آلیب بارماقده. 

تی آر تی نینگ نشرات پالیسی سی, یاش لری, مسلک لری, تعلیمی و فرهنگی گه قره مسدن برچه تماشابین لر گه توغری, طرفسیز, درک ایتیله آله دیگن و تیزده خبر ییتیشتیریب بیریش, تعلیم و تربیه و فرهنگ نینگ رواجله نیشی گه حصه قوشیش, تفریحی برنامه لری بیلن انسان لرنینگ تعلیمی سویه سی نی آرتیریش و اینگ اویغون بیر شکلده ملی فرهنگ نینگ بیرله شیشی اوچون زمینه یره تیب بیریش دن عبارت. 

 

تی آر تی 1 بیر عایله تلویزیونیدن عبارت. ترکیه ده اینگ کوپ تماشا قیلینیتگن تی آر تی 1 چینلی دم آلیش, تعلیم و تربیه, فرهنگ, درامه, سپورت و خبر بیلن علاقه لی برنامه لری بیلن ترکیه نینگ همه جاییده تماشابین گه ایگه.  تی آر تی 1 نینگ کورستو ساحه سی ترکیه نینگ

99,9 فایزی نی قمره ماقده. عینی دمده انترنت آرقه لی هم اوشبو چینل نینگ ترکیه و دنیا اولکه لری گه قره تیلگن کورستو لری دوام ایتماقده. 

تی آر تی ورلد دنیا اولکه لری گه قره ته بوتونلی انگلیس تیلیده کورستو آلیب باریتگن بیر چینل دن عبارت.  تی آر تی ورلد, انسانیت فکری بیلن جسورانه بیر شکلده کورستو لری نی آلیب بارماقده. 

 

 

 

تی آر تی خبر اینگ مهم خبر لر بیلن بیر قطارده, سیاست, تحلیل, مباحثه, سپورت, صنعت و فرهنگ بیلن علاقه لی ینگی برنامه لر آلیب بارماقده.  طرفسیز بیر شکلده توغری خبر ترقه تیش نی اوز پالیسی سی اوله راق قبول قیلگن تی آر تی خبر, کوپلب فرقلی کورستو لر آلیب بارماقده.  سیز هم توغری خبر آلیش حقی گه ایگه سیز. خبر نینگ مرکزی تی آر تی خبر نی هر ییرده تماشا قیلیشینگیز ممکن.

 

 

میلادی 2010 نچی ییلی آگست آییده اوز کورستو لری نی باشله گن تی آر تی سپورت, ملی و خلق ارا مقیاسده گی برچه سپورت مسابقه لری و فعالیت لری نی جانلی یاکه ثبت قیلینگن بیر شکلده کورسترایکن, سپورت نینگ برچه تور لری گه اهمیت بیریب کیلماقده.

 

 

میلادی 2009 نچی ییلی مارچ آییده اوز کورستو لری نی باشله گن تی آر تی آواز  اوزبیکستان, قزاقستان, قیرغزستان, ترکمنستان, آذربایجان, بوسنیا- هرزگوینا, آلبانیا و ترکیه دن عبارت 8 اولکه و اوشبو اولکه لر گه خاص 8 تیلده, اوزاق شرقدن باشلب بالکان لر گه قدر بولگن کینگیش بیر جغرافیه ده یشیتگن ترک دنیا سی گه قره ته کورستو لر آلیب بارماقده.  اوشبو چینل نینگ اساسی مقصدی ایسه ترکیه بیلن باشقه ترک جمهوریت لری آره سیده تیل و مفکوره بیرلیگی نی تامین ایتیش دن عبارت.  کوپلب ترک لهجه سیده سیس معنی سی گه کیله دیگن آواز, ترک جمهوریت لری نینگ مشترک سیسی صفتیده, اورته شرق دن قفقاز لر گه قدر بولگن 27 اولکه و 13 خودمختار جمهوریتده گی قریب 250 میلیون لیک بیر نفوس گه خطاب ایتماقده. 

 

انیمیشن, موزیک, خبر و سپورت کبی برنامه لر ترقه تیتگن تی آر تی چوجوک چینلی نینگ هدفی, فزیکی, ذهنی, روحی و اخلاقی جهت دن ساغلام اولاد لر نینگ ییتیشتیریلیشی گه حصه قوشیش دن عبارت.  خلق ارا پیداگوژیک ستندرت لر گه اویغون اوله راق چاغداش و مسئولیتلی نشرات مفکوره سی بیلن باله لرنینگ ییتیشتیریلیشی گه حصه قوشیش نی هدف قیلیب آلگن تی آر تی چوجوک, ترک تیلی و فرهنگی نینگ توغری بیر شکلده تانیتیلیشی, باله لرنینگ اوینب, کولیب تعلیم آلیش لری نی هدف قیلیب آلماقده.

 

تی آر تی بیلگه سل ترکیه نی انگلیس, آلمان, فرانسه, روس و ترک تیل لری دن عبارت بیش تیلده تانیتیتگن بیر چینل دن عبارت.  اوشبو چینل, تاریخ, جمعیت, طبعیت, اطراف- محیط, سپورت, فرهنگ, صنعت, علم و تکنالوژی ساحه لری بوییچه حجتلی فلم لر نی نشر قیلماقده.  اوتمیش نی کیله جککه انتقال ایتتیریتگن و طبعیت نی یاریتیب بیریتگن اوشبو چینل میلادی 2009 نچی اکتوبر آیی نینگ 17 نچی کونیده اوز کورستو لری گه باشله دی. 

 

 

تی آر تی موزیک ترکیه و دنیا موسیقی سی نینگ بیر یقه دن باش چیقاریشی گه سبب بولگن اوشبو چینلده, مسابقه برنامه لری, موسیقی توغری سیده گی حجتلی فلم لر, کنسرت لر, تاپ 10 لر و باشقه جانلی برنامه لر نشر قیلینماقده.  میلادی 2009 نچی ییلی نوامبر آیی نینگ 16 نچی کونیده اوز نشراتی گه باشله گن اوشبو چینل, ترک و دنیا موسیقی سی بیلن علاقه لی موزیک برنامه لری کورسه تیب کیلماقده.

 

 

ترکیه نینگ خلق ارا و اینیقسه منطقه اولکه لری بیلن بولگن مناسبت لری گه ایجابی حصه قوشیش نی ریجه له گن تی آر تی العربیه, ترکیه و عرب عالمی نینگ مشترک تیلیدن عبارت.  اوشبو چینل باله لر, یاش لر, عیال لر, ساغلیق, اقتصاد, درامه, حجتلی فلم, سپورت, موزیک, خبر, صنعت, دین, اخلاق و دم آلیش بیلن علاقه لی برنامه لری همه انسان لر گه خطاب ایتماقده.  اوشبو چینل میلادی 2010 نچی ییلی اپریل آییده قوریلدی.  عرب تیلیده گپره دیگن 22 عرب اولکه سی و عرب تیلیده گپره دیگن کیشی لر گه قره ته نشرات آلیب باریتگن اوشبو چینل 350 میلیون نفوس گه ایگه عرب اولکه لری بیلن ترکیه آره سیده گی مناسبت لر نی مستحکم لشتیریش نی هدف قیلیب آلماقده.

تی آر تی ترک تورک تیلیده نشرات آلیب بارماقده.  اوشبو چینل ترکیه و ترک خلقی نی دنیا گه تانیتیش بوییچه برنامه لر آلیب بارماقده.  خبر, فرهنگ و صنعت بیلن علاقه لی برنامه لری بلین چیت ایللرده یشیتگن ترک لر و ترک اصللی کیشی لرنینگ ترکیه بیلن ارتباطی نی تامین ایتماقده.  دنیا نینگ قییریده بولیشینگیز گه قره مسدن اوشبو چینل نی تماشا قیلیشینگیز ممکن. 

 

تی آر تی کُردی خلق ارا مقیاسده کُرد تیلیده کورستو لر آلیب بارماقده.  اوشبو چینل ترکیه نینگ خلق ارا و اینیقسه منطقه ده گی اولکه لر بیلن بولگن ارتباطی نی تامین ایتیش بوییچه حصه قوشیب کیلماقده.  وطنی میزده بیرلیک نینگ تامین ایتیلیشی نی هدف قیلیب آلگن و هر یاشده گی انسان لر گه خطاب ایته دیگن تی آر تی کردی, میلادی 2009 نچی ییلی جنوری آییده اوز کورستولری گه باشله دی. 

 

تی آر تی اوکول میلادی 2011 نچی ییلی جنوری آییده اوز کورستو لری نی باشله دی.  اوشبو چینل آرقه لی انادولو عالی بیلیم یورتی نینگ درس پروگرام لری و تعلیمی برنامه لریدن تشقری, تی آر تی نینگ اوزی تامانیدن تیارلنگن تعلیمی و فرهنگی برنامه لر هم ترقه تیلماقده. 

تی آر تی 3 چینلی آرقه لی ترکیه جمهوریتی پارلمانی و تی آر تی سپورت نوبت بیر شکلده نشرات آلیب بارماقده.