اورانوس بیلن نپتون کتته موز لردن عبارت

اورانوس نینگ اتموسفیری هایدروجن و هلیوم کبی یینگیل گاز لردن تشکیل تاپماقده

2151123
اورانوس بیلن نپتون کتته موز لردن عبارت

بوگون اورانوس و نپتون حقیده گپیره میز عزیز دوست لر.  قویاش سیستمی نینگ اینگ سونگّیده جایلشگن اوشبو ایکّی سیاره نینگ نیمه اوچون کتته موز لردن عبارت ایکن لیگینی یاریتیب بیریش گه حرکت قیله میز دیمک.

اورانوس, قویاشدن اوزاقلیگی جهتی دن آلیب قره گنده سیستمده 7- اوریننی ایگلله ماقده.  قویاشدن اوزاق ایکن لیگی نقطه نظری دن یولدوز لرنینگ ایسسیق لیگی دن جوده آز فایده لنماقده.  اورانوس نینگ اتموسفیری هایدروجن و هلیوم کبی یینگیل گاز لردن تشکیل تاپماقده.  عینی دمده آزگینه بیر مقدار متان هم موجود.  اوشبو سیاره ده جدی بیر موز طبقه سی بار.  خوددی شوو موز طبقه سی سوو, آمونیاک و متان کبی موزلنگن نرسه لردن تشکیل تاپماقده.  مقناطیسی ساحه سی سببلی اورانوس, قویاش سیستمی ده گی باشقه سیاره لر گه کوره انچه ایگیلگن بیر محور نینگ اطرافیده ایله نه دی.  قویاشدن اوزاقلیگی دن تشقری محور نینگ ایگیلگن لیگی باعث هم اویغون زاویه لر بیلن قویاش آیدین لیگی گه ایگه بولمه گن اوشبو سیاره ده گی موز لر ایریمه یدی. 

قویاش سیستمی دن اینگ اوزاق سیاره دن عبارت نپتون نینگ اتموسفیری هم اورانوس گه اوخشش بیر شکلده هایدروجن, هلیوم و متان کبی گاز لردن تشکیل تاپماقده. 

نپتون نینگ ایچکی ساختاری نی, بویوک مقیاسده هایدروجن, هلیوم, سوو, آمونیاک و متان کبی موزلیک نرسه لر تشکیل ایتماقده.  اوشبو سیاره نینگ, تقریباً دنیا میز کتته لیگیده گی هسته سی بویوک مقیاسده موزدن تشکیل تاپماقده.  مذکور موز کتله سی نینگ ایله نیشی نپتون نینگ قویاش سیستمی ده گی اینگ کوچلی مقناطیسی ساحه لردن بیری گه ایگه ایکن لیگی نینگ هم سببی دن عبارت. 

اوشبو کتته موزلر, گاز لرده گی کبی جامد سطحی بولمه گن و بویوک مقیاسده گاز لردن تشکیل تاپگن لیکن محتواسی سببلی اولر دن اجره لیب تورگن بیر سیاره مجموعه سی نی کورستماقده.  کتته موز کتله لری, موز دن تشکیل تاپگن قتتیق بیر سطح گه ایگه ایمس.  موزلیک ماده لر یوقاری ایسسیق لیققه ایگه بیر هسته نینگ اوستیده کوپ مقدارده موجود.  قویاش سیستمی ده گی موزلردن عبارت اورانوس و نپتون, وویجر 2 اسمی گه ایگه اوچووچیسیز فضایی واسطه آرقه لی تیکشیریلیب مطالعه قیلینگن. علاقه لی ینگی لیکلر