آینه تاریخ-20 نوامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، بیستم نوامبر

1531133
آینه تاریخ-20 نوامبر

بیستم نوامبر 1922- 20 نوامبر 1922 - کنفرانس صلح لوزان که به ترکیه اجازه می داد تا به عنوان یک کشور مستقل جای خود را در جهان بگیرد، در لوزان سوئیس به شکل رسمی افتتاح شد. در این کنفرانس به نمایندگی از ترکیه عصمت اینونو وزیر امور خارجه ترکیه حضور یافت.

بیستم نوامبر 1945- دادگاه نورنبرگ محل محاکمه جنایتکاران جنگ نازی پس از جنگ جهانی دوم، آغاز شد.

بیستم نوامبر 1959-  اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق کودک منتشر شد. 30 سال بعد در همان روز، کنوانسیون حقوق کودک با مبنا قراردادن این اعلامیه نزد سازمان ملل تصویب شد.

بیستم نوامبر 1975- ژنرال فرانکو که پس از جنگ داخلی در اسپانیا به قدرت رسیده و 36 سال با دیکتاتوری بر این کشور حکومت کرده بود، در مادرید درگذشت.

 

 

 

 خبرهای مرتبط