آینه تاریخ- 14 اکتبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، چهاردهم اکتبر

1508532
آینه تاریخ- 14 اکتبر

چهاردهم اکتبر 1933- آدولف هیتلر اعلام داشت، آلمان در کنفرانس پاکسازی تسلیحاتی ژنو شرکت نکرده و از سازمان ملل متحد جدا خواهد شد.

چهاردهم اکتبر 1947- چارلز اِلوود خلبان امریکایی دیوار صوت را شکست.

چهاردهم اکتبر 1968- جیم هاینس دونده امریکایی رکورد دوی 100 متر المپیک مکزیک را با درجه 9 ممیز 95 ثانیه شکست. این رکورد تا سال 1983 ادامه یافت.

 

 خبرهای مرتبط