آینه تاریخ-19 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، نوزدهم آگوست

1474933
آینه تاریخ-19 آگوست

نوزدهم آگوست 1915  توفیق فکرت در سن 48 سالگی در خانه اش واقع در روملی حصار که "آشیانه" نام داشت، درگذشت. 30 سال بعد در همین روز، "آشیانه" تدبیل به موزه شد.

 

نوزدهم آگوست 1946 جنگ داخلی میان ملی گرایان و کمونیستها در چین آغاز شد. این جنگها  که تا سال 1949 ادامه داشت، با پیروزی کمونیستها به رهبری مائو که پکن را تحت کنترل در آورده بودند، به پایان رسید.

 

نوزدهم آگوست 1953 محمد مصدق که با رای مردم بر سر کار آمده بود، با کودتای نظامیان طرفدار شاه  که از سوی امریکا و انگلستان سازمان یافته بودند، از قدرت برکنار شد.

نوزدهم آگوست 1991  ژنرالهای کمونیست، اقدام به کودتایی در اتحادیه جماهیر شوروی نمودند. اعلام گردید که میخائیل گورباچوف رئیس جمهور از کار برکنار شده ولی دو روز بعد گورباچوف اعلام کرد که به کارش ادامه میدهد.

  


برچسب ها: #جهان , #تاریخ , #ترکیه

خبرهای مرتبط