آینه تاریخ- 6 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، ششم آگوست

1467914
آینه تاریخ- 6 آگوست

در ششم آگوست 1682  بین امپراتوری های عثمانی و اتریش–مجارستان دومین جنگی که منجر به محاصره وین شد، آغاز گردید. ارتش عثمانی خاکهای اتریش را در مدت کوتاهی اشغال کرد.

در ششم آگوست 1945  ایالات متحده آمریکا نخستین بمب اتمی را در هیروشیمای ژاپن افکند و باعث کشته شدن نزدیک به 80،000 نفر شد. در نتیجه مرگ و میر ناشی از بیماریهایی که از گسترش رادیواکتیو در منطقه بروز کردند، تعداد کشته شدگان به بیش از 200 هزار نفر افزایش یافت.خبرهای مرتبط