آینه تاریخ – 4 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، چهارم آگوست

1466697
آینه تاریخ – 4 آگوست

در چهارم آگوست 1914، در پی فرانسه، انگلستان نیز در جنگ جهانی اول شرکت کرد و علیه آلمان و متفقینش اعلان جنگ نمود.

 

در چهارم آگوست 1976  خوآن کارلوس پادشاه اسپانیا با عفو محکومین سیاسی، بعد از رژیم فرانکو روند سیاسی جدید را آغاز کرد.

در چهارم آگوست 2008،  در ازدحام واقع در معبد دائینا دوی در ایالت هیماچال در هندوستان، 145 نفر جان خود را از دست دادند.

 

 

 

 خبرهای مرتبط