آینه تاریخ- 3 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، سوم آگوست

1460634
آینه تاریخ- 3 آگوست

در سوم آگوست 1492، کریستف کلمب با سفر به غرب، برای رسیدن به هندوستان، با 3 کشتی از اسپانیا به حرکت در آمده و 63 روز بعد، بر قاره امریکا گام نهاد.

 

در سوم آگوست 1914،  امپراتوری آلمان، علیه فرانسه اعلام جنگ کرد. همان روز، انگلستان نیز کشتی های جنگی زرهی با نامهای سلطان عثمان و رشادیه را که امپراتوری عثمانی سفارش داده بود، توقیف کرد.

 

در سوم آگوست 1988، ماتیاس روست خلبان آلمانی توسط هواپیمای نوع "کِسنا"، از سیستم دفاع هوایی اتحاد جماهیر شوروی عبور کرده و در میدان سرخ مسکو فرود آمد. وی 437 روز  بازداشت شده و سپس آزاد شد.

 خبرهای مرتبط