اولین فستیوال ملی عشایر در آیدین ترکیه

عشایر از چهار گوشه ترکیه، در اولین فستیوال ملی عشایر ترکمن در استان آیدین گردهم آمدند

819131
اولین فستیوال ملی عشایر در آیدین ترکیه

عشایر از چهار گوشه ترکیه، در اولین فستیوال ملی عشایر ترکمن در استان آیدین گردهم آمدند. 

عشایر ترک های مهاجری هستند که در کوه های آناتولی و بالکان زندگی می کنند. 

موضوع فستیوال، معرفی رقص ها و لباس های محلی و فرهنگ عشایر است.خبرهای مرتبط