حفاظت از سنگ‌نگاره‌های تمغالی توسط دولت قزاقستان

سنگ‌نگاره‌های حدود 3 هزار ساله در دره تمغالی قزاقستان به بهترین شکل محافظت می‌شوند

2153769
حفاظت از سنگ‌نگاره‌های تمغالی توسط دولت قزاقستان

دره تمغالی در حدود 170 کیلومتری شمال غربی شهر آلماتی توسط دولت قزاقستان مورد حفاظت قرار دارد.

تاکنون در این منطقه بیش از 5000 سنگ‌نگاره کشف شده است.

اولین نمونه‌های سنگ‌نگاره در دره تمغالی در دوران برنز توسط مردم منطقه نگارش شده و گوک‌ترک‌ها در قرن وسطی آن را ادامه دادند.

بدین دلیل اکثر این سنگ‌نگاره‌ها درباره جنگجویان تُرک است که در قرون ششم تا هفتم زندگی می‌کردند.

سنگ‌نگاره‌های تمغالی در سال 2004 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و محافظت می‌شوند. این منطقه هر سال میزبان شمار زیادی گردشگر داخلی و خارجی و حتی دانشمندان است.خبرهای مرتبط