معرفی مراکز گردشگری ترکیه در یونان

سفیر ترکیه در آتن گفت، پتانسیل بزرگی در زمینه گردشگری در هر دو کشور وجود داشته و نزدیکی جغرافیایی و برداشت مثبت، فرصت‌های مهمی ایجاد خواهد کرد

2152391
معرفی مراکز گردشگری ترکیه در یونان

مراکز گردشگری ترکیه در یونان معرفی شدند.

کاپادوکیه در برنامه‌ای که توسط آژانس توسعه و ترویج گردشگری ترکیه در آتن پایتخت یونان برگزار شد، در کانون توجه قرار گرفت.

آژانس‌های گردشگری یونان و منسوبین مطبوعات در این برنامه حضور داشتند.

چاغاتای ارجیس سفیر ترکیه در آتن خاطرنشان کرد‌، پتانسیل بزرگی در زمینه گردشگری در هر دو کشور وجود داشته و نزدیکی جغرافیایی و برداشت مثبت، فرصت‌های مهمی ایجاد خواهد کرد.

اسماعیل بوتون مدیر کل آژانس ترویج و توسعه گردشگری ترکیه، اطهار داشت، انتظار می‌رود در زمینه گردشگری بین دو کشور برای سال 2024 رکوردی وجود داشته باشد.

لیساندروس چیلیدیس رئیس فدراسیون آژانس‌های مسافرتی یونان، به اهمیت دوستی بین دو کشور جلب دقت کرد.

در پایان این برنامه به سه نفر از صاحبان آژانس به قید قرعه یک سفر کاپادوکیه اهدا شد.خبرهای مرتبط