شهرهای کوتاهیه و ژیوینیتسه خواهرخوانده شدند

در جریان بازدید شهردار ژیوینیتسه از کوتاهیه پروتوکولی در خصوص خواهرخواندگی این دو شهر امضا شد

2062469
شهرهای کوتاهیه و ژیوینیتسه خواهرخوانده شدند

در جریان بازدید شهردار ژیوینیتسه از کوتاهیه پروتوکولی در خصوص خواهرخواندگی این دو شهر امضا شد.

شهرهای کوتاهیه در تورکیه و ژیوینیتسه در بوسنیا هرزه‌گوینا خواهرخوانده شدند.

در جریان بازدید بگان موهیچ شهردار ژیوینیتسه و هیئت همراهش از شهر کوتاهیه و دیدار با عالم ایشیق شهردار این شهر پروتوکولی در خصوص خواهرخواندگی این دو شهر امضا شد.

ایشیق به صفت میزبان این دیدار، ضمن ابراز خشنودی از خواهرخواندگی این دو شهر گفت:"جهت افزایش همکاری‌های بین شهرهایمان در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و اقتصادی در کنار هم تلاش خواهیم کرد. در آینده با استفاده از بسیاری از صندوق‌های بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا، شهروندان شهرهای خود را به یکدیگر نزدیک خواهیم کرد."

شهردار ژیوینیتسه نیز ضمن ابراز خرسندی از خواهرخواندگی با شهر کوتاهیه ،خاطرنشان کرد که بوسنیا و هرزگوینا و تورکیه روابط قوی و تاریخی  با همدیگردارند.اخبار مربوطه