برگزاری اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به‌عنوان مهمان در این اجلاس حضور می‌یابد

2152932
برگزاری اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به‌عنوان مهمان در این اجلاس حضور می‌یابد

رهبران هفت کشور صنعتی جهان متشکل از ایالات متحده آمریکا، جاپان، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا دیروز در اجلاسی با میزبانی ایتالیا گردهم آمدند.

دراین اجلاس موضوعاتی مانند: قتل‌عام‌های اسرائیل درغزه، مسائل جهانی ناشی ازجنگ روسیه و اوکراین، همکاری اقتصادی ومشکلات دربخش انرژی ومواد غذایی درسطح جهان مورد بحث و بررسی قرارمیگیرند.

رشد قابل‌تداوم وهمکاری اقتصادی دربین سایرموضوعات دردستورکاراین اجلاس قراردارد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه امروزبه‌عنوان میهمان ویژه دراین اجلاس حضورخواهد یافت.

وضعیت غزه محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور تورکیه در این اجلاس را تشکیل خواهد داد.  

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه دراین سخنرانی ضمن تشریح دیپلماسی تورکیه برای برقراری آتش‌بس پایداردرغزه وکمکهای بشردوستانه تورکیه به غیرنظامیان این منطقه، توجه همگان را به سکوت جهان درقبال قتل‌عام‌های اسرائیل درغزه که هشت ماه است، ادامه دارد، جلب خواهد کرد. اخبار مربوطه