افتتاح نمایشگاه تاریخچه فوتبال تورکیه

رئیس‌جمهورتورکیه گفت: درحالی که فوتبال لذت بصری وحس رقابت ذاتی درطبیعت انسان را برآورده می‌کند، ازهراقدامی که جودوستانه را تقویت می‌کند، حمایت مینماید

1901614
افتتاح نمایشگاه تاریخچه فوتبال تورکیه
erdoğan  Şut ve Gol kulupler birliği.jpg

رئیس‌جمهورتورکیه گفت: درحالی که فوتبال لذت بصری وحس رقابت ذاتی درطبیعت انسان را برآورده می‌کند، ازهراقدامی که جودوستانه را تقویت می‌کند، حمایت مینماید

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه گفت: در حالی که فوتبال لذت بصری و حس رقابت ذاتی در طبیعت انسان را برآورده می‌کند، از هر اقدامی که جو دوستانه را تقویت می‌کند، حمایت می‌کند.

اردوغان در افتتاحیه "نمایشگاه تاریخچه فوتبال تورکیه" در محل نمایشگاه مجتمع ریاست جمهوری سخنرانی کرد.

رئیس جمهور تورکیه گفت: در این نمایشگاه اشیایی وجود دارد که نشان‌دهنده مقام سومی تیم ملی ما در جهان دستاوردهای باشگاه‌های ما که با افتخارنماینده کشورمان در خارج از کشور هستند. تصاویر مربوط به فوتبالیست‌های ما که یک قرن است پیراهن هلال و ستاره بر تن کرده و خاطرات فراموش نشدنی را در اذهان ثبت کرده‌اند، وجود دارد. خلاصه همه چیز درباره فوتبال تورکیه در اینجا وجود دارد.

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه این نمایشگاه با موضوع «فوتبال برادری است» ایجاد شده گفت: کمترچیزی وجود دارد که بتوان با فضایی که فوتبال بدون توجه به رنگ، عقیده، جنسیت، شغل، تحصیلات، درآمد مردم را دور هم جمع می‌کند مقایسه کرد.

اردوغان پس از سخنرانی خود به همراه شرکت‌کنندگان از نمایشگاه بازدید کرد.اخبار مربوطه