جوکوویچ و سینر با فاینل مونت کارلو خداحافظی کردند

نواک جوکوویچ و جانیک سینر که در دو پله نخست رنکینگ جهانی تنیس قرار دارند در مرحله نیمه نهایی مسابقات مونت کارلو حذف شدند

2127827
جوکوویچ و سینر با فاینل مونت کارلو خداحافظی کردند

در اولین دیدار نیمه نهایی که در مونت کارلو موناکو برگزار شد، جانیک سینر تنیسور شماره 2 جهان از ایتالیا و استفانوس سیتسیپاس یونانی به مصاف هم رفتند

نواک جوکوویچ و جانیک سینر که در دو پله نخست رنکینگ جهانی تنیس قرار دارند در مرحله نیمه نهایی مسابقات مونت کارلو حذف شدند.

در اولین دیدار نیمه نهایی مسابقات زمین خاکی که در مونت کارلو موناکو برگزار شد، جانیک سینر شماره 2 ایتالیایی و استفانوس سیتسیپاس یونانی به مصاف هم رفتند.

سیتسیپاس که سینر نام خوش فورم این فصل را با نتیجه 2-1 با ست‌های 6-4، 3-6 و 6-4 شکست داد، در تورنمنتی که در سال‌های 2021 و 2022 تدویر یافته بود، قهرمان شناخته شده، بار دیگر به فاینل مسابقات راه یافته بود.

دردیگر بازی نیمه نهایی، نواک جوکوویچ صرب شماره یک جهان به مصاف کاسپر رود نارویژی رفت.

رود با نتیجه 2-1 جوکوویچ را با ست‌های 6-4، 1-6 و 6-4 شکست داده و در فاینل رقیب تسیسیپاس شد.اخبار مربوطه