موفقیت وزنه‌برداران تورکیه در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا

دو وزنه‌بردار تورکیه در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند

1614994
موفقیت وزنه‌برداران تورکیه در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا

دو وزنه‌بردار تورکیه در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند.

معمر شاهین، وزنه‌بردار تم ملی تورکیه در گروپ 55 کیلوگرم مردان با بلند کردن 112 کیلوگرم وزن در حرکت یک ضرب موفق به کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا در روسیه شد.

همچنین سمیه کنتلی وزنه بردار زن در گروپ وزن 55 کیلوی تورکیه نیز با بلند کردن 110 کیلوگرم وزن در حرکت دو ضرب مدال برنز کسب کرد.اخبار مربوطه