ده ها بیمار فلسطینی دیگر جهت تداوی به تورکیه انتقال داده میشوند

این مطلب را وزیر صحت تورکیه اظهار داشت

2066274
ده ها بیمار فلسطینی دیگر جهت تداوی به تورکیه انتقال داده میشوند

فخرالدین کوجه وزیر صحت تورکیه گفت قرار است 61 بیمار دیگر فلسطینی با 49 پایواز خود از غزه به انقره انتقال داده شوند.

کوجه در شبکه‌های اجتماعی از انتقال 61 بیمار و 49 پایواز دیگر از غزه به مصر خبر داد و گفت: طبق برنامه بیمارانی که شب را در بیمارستان العریش سپری می‌کنند، صبح با طیاره به انقره آورده می‌شوند. درمان هر بیمار از غزه وظیفه ما در قبال برادرانمان و وجدان مجروح بشریت است. 

هفته گذشته تعدادی از بیماران سرطانی و همراهانشان که از غزه خارج شده بودند به تورکیه انتقال داده شده تحت تداوی قرار گرفتند.اخبار مربوطه