در پولند در اثر فروریختن معدن زغال سنگ سه تن جان باختند

در این معدن پانزده نفر کارگر موجود بوده اند

2139974
در پولند در اثر فروریختن معدن زغال سنگ سه تن جان باختند

در غرب شهر کراکوف در اثر فروریختن یک معدن زغال سنگ 3 کارگر جان باختند. 

سخنگوی شرکتی که مسئول همین معدن بوده است در مورد این حادثه معلومات ارائه کرد.  گفته میشود در این معدن 15 نفر کارگر موجود بوده اند. 

بر اساس معلومات ارائه شده فعالیت های جستجو و نجات پایان یافته و با پیدا شدن جسد یکی دیگر از کارگران شمار قربانیان این حادثه به سه تن افزایش یافته است. 

تیم های جستجو و نجات قبلاً 12 نفر کارگر زخمی شده را نجات داده بودند. اخبار مربوطه