گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ اعزاز را هدف حملات راکتی قرار داد

بر اثر حمله راکتی گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ به شهر اعزاز دست‌کم 3 غیرنظامی کشته و 8 نفر مجروح شدند

1909944
گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ اعزاز را هدف حملات راکتی قرار داد

بر اثر حمله راکتی گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ به شهر اعزاز دست‌کم 3 غیرنظامی کشته و 8 نفر مجروح شدند

گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ که همچنان اولوسوالی تل رفعت در شمال حلب را تحت اشغال دارند، به مرکز شهر اعزاز که در دست مخالفان است حمله راکتی ترتیب دادند.

شواهد اولیه حاکی از آن است که در این حمله تروریستی دست‌کم 3 غیرنظامی کشته و 8 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

مجروحان این حمله جهت معالجه به شفاخانه‌های جوار منتقل و وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ درماه فبروری 2016 تل رفعت و برخی از شهرک های اطراف آن را با حمایت هوایی روسیه به اشغال خود درآورند.

این گروه تروریستی پس از تصرف منطقه حدود 250 هزار غیرنظامی را از تل رفعت و اطراف آن آواره کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنان به مناطق نزدیک به مرز تورکیه پناه آوردند.

درتوافق تورکیه وروسیه در22اکتوبر2019 تاکیدشده که تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ از تل رفعت باید خارج شوند.

اما اشغال گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک در برخی از مناطق تل رفعت واقع در شمال غربی الباب هنوز ادامه دارد و به طور مداوم از آنجا به مناطق مسکونی در الباب، اعزاز، جرابلس و عفرین حمله می‌کنند.اخبار مربوطه