گارد ساحلی تورکیه  48 مهاجر غیرقانونی را در موغلا از خطر مرگ نجات داد

گارد ساحلی تورکیه  48 مهاجر غیرقانونی را در سواحل اولوسوالی ‌های مرمریس، بودروم و اورته جه ای ولایت موغلا از خطر غرق شدن نجات داد

1842966
گارد ساحلی تورکیه  48 مهاجر غیرقانونی را در موغلا از خطر مرگ نجات داد

گارد ساحلی تورکیه  48 مهاجر غیرقانونی را در سواحل اولوسوالی ‌های مرمریس، بودروم و اورته جه ای ولایت موغلا از خطر غرق شدن نجات داد.

تیم قوماندانی گارد ساحلی تورکیه  بعد از دریافت گزارش نقص فنی یک قایق حامل پناهجویان در سواحل مرمریس ولایت موغلا این افراد را نجات دادند.

بر این اساس، 28 مهاجر غیرقانونی که توسط نیروهای یونان به آبهای تورکیه  رانده شده بودند، در این منطقه نجات یافتند.

از سوی دیگر 4 مهاجر غیرقانونی در بودروم و 16 تن در اورته جه نجات یافته‌اند.

مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت موغلا انتقال داده شدند.

یک نفر نیز به ظن سازماندهی این مهاجرت غیرقانونی دستگیر شده است.اخبار مربوطه