فراخوان ریاض، ازکشورهای اسلامی جهت برگزاری نشست اضطراری در مورد افغانستان

عربستان سعودی، سازمان همکاری اسلامی را به برگزاری نشست اضطراری در رابطه بررسی وضعیت انسانی اخیر در أفغانستان دعوت کرد

1740608
فراخوان ریاض، ازکشورهای اسلامی جهت برگزاری نشست اضطراری در مورد افغانستان

عربستان سعودی، سازمان همکاری اسلامی را به برگزاری نشست اضطراری در رابطه بررسی وضعیت انسانی اخیر در أفغانستان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، دولت این کشور سازمان همکاری اسلامی را به برگزاری نشست اضطراری در سطح وزرا برای بررسی وضعیت انسانی اخیر در أفغانستان فراخواند.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در این گزارش با اشاره به دعوت مشابه پاکستان برای ارزیابی این مسئله در تاریخ 17 دسامبر، روز مذکور را برای برگزاری نشست مذکور مناسب دانست و از افزایش وخامت وضعیت انسانی با فرار رسیدن فصل زمستان ابراز نگرانی کرد.

در این گزارش آمده است: میلیون‌ها تن از مردم افغانستان اعم از پیر، جوان، زن، مرد و اطفال در این روزهای سخت به مواد غذایی، سرپناه و ادویه نیازمند هستتند.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که در صورت تداوم بحران اقتصادی در افغانستان ایجاد اختلال در ثبات این کشور می‌تواند بر صلح و ثبات منطقه و جهان تاثیر منفی در پی داشته باشد.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه