کماندوهای زن؛ کابوس بزرگ تروریست‌های پ.ک.ک در حکاری تورکیه

پولیسهای زن واحد خاص تورکیه درولایت حکاری، به کابوس بزرگ تروریستهای پ.ک.ک تبدیل شده است

1596809
کماندوهای زن؛ کابوس بزرگ تروریست‌های پ.ک.ک در حکاری تورکیه

پولیسهای زن واحد خاص تورکیه درولایت حکاری، به کابوس بزرگ تروریستهای پ.ک.ک تبدیل شده است.

آنها در مبارزه با تروریست‌ها و تامین امنیت منطقه شب و‌روزدر تلاش مبارزه بوده و با تمام قوای خود به عملیات شناسایی و مبارزه با تروریستها ادامه می‌دهند.

پولیسهای زن با وجود شرایط سخت جغرافیایی وآب وهوایی، دراقصا نقاط منطقه حضورداشته و به تروریست‌ها امان نمیدهند.

پولیسهای زن واحد خاص تورکیه 8 مارچ روز جهانی زن را نیزدرکوههای حکاری جشن میگیرد وپیام همبستگی به زنان منطقه می‌دهد.

یکی از نیروهای واحد خاص پولیس در مصاحبه با خبرنگار آناتولی با اشاره به اینکه در هر شرایطی به مبارزه خود با تروریست‌ها ادامه خواهند داد، اظهار داشت: من منحیث یک زن تُورک افتخار می‌کنم که به یکجا با دوستانم در این جغرافیای دشوار برای یکپارچگی کشورم تلاش می‌کنم.

اوافزود: روز جهانی زن را به همه زنان آناتولی تبریک می‌گویم. ما همیشه در کنار آنها هستیم. برای تامین امنیت منطقه نیز علی‌رغم شرایط سخت جغرافیایی به تلاشمان ادامه داده و تمامی آموزشهای لازم برای این امر را دریافت کرده‌ایم.اخبار مربوطه